STAR

STAR längdsvarvar- Japansk kvalité sedan 1950 med oslagbar prestanda

STAR Micronics tillverkar längdsvarvar för bearbetning från stång upptill Ø42mm. Oavsett seriestorlek så är en modern CNC-styrd längdsvarv idealisk för så väl enkla som avancerade detaljer i samtliga material. Med ett av marknadens bredaste modellprogram erbjuder vi våra kunder kundanpassade lösningar med hög kvalitet som både är kostnadseffektiva, starka och smarta. Effektivisera din produktion, minska stopptider och öka din lönsamhet, med STAR längdsvarvar får du

Korta cykeltider – Hög kvalité – Tillförlitlighet – Snabb omställning – Låg bemanning 

Längdsvarvar för hög precision och komplexa detaljer

Längdsvarv eller automatsvarv som det också brukar kallas är en bearbetningsmetod för svarvning av små, långa komplexa detaljer i medelstora serier för effektiv svarvning med hög precision där all stångmaterial inklusive rör och profilerade stänger går att köra. LENIMA erbjuder ett brett modellprogram av längdsvarvar för bearbetning från stång upp till Ø 40mm från välkända STAR. På LENIMA anser vi att nyckeln till framgång är densamma som vår ambition – 100% nöjda kunder! Med oss som leverantör kan ni räkna med god service, flexibilitet, smarta och starka produkter. Med ett av marknadens bredaste modellprogram kundanpassar vi den mest optimala lösning för Ert företag!

Fördelar med Längdsvarvar

  • Kortare cykeltider – Mer kapacitet / billigare detaljer
  • Längre verktygslivslängder  – Lägre kostnad/ lägre bemanning
  • Mer noggrann  – Snävare toleranser
  • Stabilare konstruktion – Finare ytor
  • Stabilare process – Tillförlitlighet/ Lägre bemanning
  • Enkel konstruktion – Lågt underhåll / lång livslängd / lägre investering
  • Mer temperaturstabil – Snabbare igångkörning / stabilare process
  • Många konfigurationer   –  “Rätt maskin för respektive behov” ökar konkurrenskraften

Vanliga frågor och svar om Längdsvarvning

Begreppet längdsvarv syftar till CNC-styrda svarvar vars konstruktion innebär att materialet rör sig mot verktygen istället för tvärtom.  I en traditionell svarv rör sig verktygsbäraren (revolvern) mot materialet medan det i en längdsvarv är spindlarna som håller i materialet som rör sig mot stillastående verktygsbärare.
I första tempot matas stången i Z-led med hjälp av huvudspindeln genom en s.k. styrbussning. Det är en form av hylsa som är stillastående i Z(axiellt) men som roterar synkront med huvudspindeln. Genom denna matas materialet direkt mot verktygsbärare på andra sidan. Benämning styrbussning används ibland på själva enheten i sig, men allt som oftast som benämning på själva hylsan (som man i sin tur byter tillsammand med hylsan i huvudspindeln).
Det mest grundläggande fördelarna vinner man på grund av att det inte finns några uthäng eller avstånd som kan orsaka instabilitet eller temperaturförändringar på samma sätt som i en maskin med revolver. Eftersom man delat upp rörelserna mellan spindel och verktygsbärare så bygger man inte flera axlar på varandra. Man förlorar inte heller någon stabilitet i det extra avstånden från sliden som revolvertallrik, verktygshållare, chuckar etc normalt sett innebär.
Istället för att göra flera rörelser med en revolver som backas ifrån, indexeras och låses så sker verktygsväxlingarna endast genom en liten rörelse på ca 20mm. Tack vare den extra stabiliteten använder man normalt sett skärdata som möjliggör hårdare körning och därmed kortare cykeltider.
Normalt sett bedömmer vi ca 80-90% av alla detaljer i segmentet <42mm vara högst lämpliga för en längdsvarv. Givetvis finns det flera parametrar som kan väga emot en längdsvarv. Några exempel kan vara fåstyckstillverkning/ krav på extrem fräskapacitet etc
Alla stångmaterial inklusive rör och profilerade stänger går att köra i en längdsvarv.
För en styrbussning av standardmodell avgör kvalitén på materialet till viss del vilka toleranser och vilken kvalité man kan få ut i de färdiga detaljerna – detta pga att styrbussning är fast inställd och tvingas därför ställas tillräckligt hårt för att inte glappa och därmed tappa precision, men samtidigt tillräckligt “löst” för att inte eventuella diametrala skillnader på stången ska göra så att den fastnar. Med en adaptiv styrbussning från JBS får man istället en flexibel lösning som tillåter flera tiondelars variationer på stången samtidigt som man ligger med ett konstant anlag mot stången. “Sämre” material till en billigare peng kan köras samtidigt som kvalitén enklare hålls uppe.
Oavsett om det är en enkel bricka eller ytterst komplexa detaljer så finns maskinmodeller som passar. Vi levererar längdsvarvar med möjlighet till 70+ verktygsplatser/ 4st Y-axlar / simultant styrda B-axlar etc. Vad gäller långa slanka detaljer så är det ju en myt att det är den typiska längdsvarvsdetaljen, men faktum kvartsår ju att en längdsvarven är den enda rationella maskintypen för en sådana detaljer.
Då man kan mata ut färdiga detaljer genom motspindeln så finns det egentligen ingen begränsning på längden, men om man ser till maximala längder man kan svarva med  ett skär så tar man ofta dryga 300mm i en 32mm-maskin och dryga 200mm i en mindre 12mm-maskin.
Vi har flertalet kunder som kör fåstyck och småserier i sina maskiner utan några nackdelar eller begränsningar, men normalt sett brukar serierna omfatta från 500st detaljer och uppåt. Åt andra hållet är det bara cykeltiderna gentemot tillgängliga timmar som avgör, men som exmpel ser vi flera detaljer som körs min 1miljon st om året/maskin.

Kontakta oss