Våra tjänster

Service och eftermarknad

Idag är bra service mer eftertraktad än någonsin, inte minst på grund av den ständiga tidspress produktionen lever under. Därför är vårt fokus anpassat till de krav som ställs på oss.

Service och nöjda kunder har högsta prioritet på LENIMA!

Vårt team ska alltid vara en resurs, både vad gäller tillgänglighet och kunskap. Detta uppnår vi genom att hålla en mycket hög kompetens inom företaget samtidigt som vi långsiktigt samarbetar med välkända, trygga och tillförlitliga leverantörer.

Våra leverantörer uppfyller våra krav på bra nåbarhet med korta svarstider och hög tillgänglighet av reservdelar.

Kontakta oss om ni har ett behov eller en förfrågan på service, utbildning eller produktionsoptimering  –>  sätt oss på prov!