Historia

Historia

LENIMA är ett relativt ungt företag men bygger på många års samlade kunskaper och erfarenheter, vunna praktiskt och teoretiskt och med ett starkt stöd av våra leverantörers och övriga nätverk som byggts upp under många år.

 

I januari 2009 startade Lennart och Niclas företaget som en förlängning av STAR Micronics Sweden, då de erbjöds att representera STAR i Sverige som ett självständigt bolag.

På så sätt gavs möjligheten nu att erbjuda ett bredare produktprogram och därmed en utökad support för sina kunder.

 

2014 knöts ett viktigt band med verktygsleverantören F.Britsch som man sedan tidigare haft ett väldigt tätt samarbete med.

 

Under 2015 togs flera stora steg då LENIMA bland annat blev återförsäljare för schweiziska BUMOTEC.

Under hösten anställdes Simon som då även gick in som delägare i företaget och inför 2016 anställdes även Marcus för att stärka upp på service/eftermarknad.

 

2016 blev ett mycket spännande och givande år där LENIMA nådde en marknadsandel på dryga 50% för längdsvarvar och nya rekord sattes för verktygsförsäljningen – en standard var satt!

Det gjordes även en rad förbättringar i form av nya affärs- och planeringssystem.

 

I början av 2017 anställdes Tony som ytterligare en förstärkning på service/eftermarknad.

Ytterligare ett stort steg togs då LENIMA nu blev exklusiv återförsäljare för Österrikiska EMCO, och inför 2018 anställdes Anders som servicekoordinator samtidigt som flera rekrytering planeras.

 

2018 gick Lennart i pension samtidigt som Pierre anställdes på försäljning – tätt följd av Eino som ytterligare förstärkning på service. Under året genomförde vi även en flytt av bolaget från Vaggeryd till Nässjö samt installerade oss i ett nytt filialkontor i Alingsås.

 

Inför 2019 planeras även fler nyanställningar för att hela tiden ligga steget före!